Spoločnosť PROXY spol. s r.o. vznikla v roku 1991 ako konštrukčno-realizačná firma s cieľom využiť dlhoročné vývojárske a konštrukčné skúsenosti pracovníkov. Aj v súčasnosti je nosným programom firmy vývoj, konštrukcia a výroba účelových strojov a zariadení pre rôzne odvetvia priemyslu a tiež pohonová technika s orientáciou na striedavé pohony a servopohony.

Úzke prepojenie oblastí dizajnu, konštrukcie, výroby a moderných riadiacich systémov umožňuje vytvárať originálne stroje, zariadenia a linky podľa požiadaviek zákazníka pre široký aplikačný okruh v strojárenskom, potravinárskom a plastikárskom priemysle ako i v odvetviach výroby izolačných materiálov. Naši špecialisti sú tu, aby vás podporili pri realizácií štúdií, koncepčných návrhov, funkčných modelov a prototypov, priamo do aplikácií pre konkrétnu výrobu.

V styku s našimi zákazníkmi preferujeme individuálny prístup s cieľom v maximálnej miere zohľadniť ich požiadavky. Podporujeme vás pri hľadaní optimálneho riešenia a systémov počas celého životného cyklu zariadení .Táto naša základná marketingová filozofia vedie k obojstrannej spokojnosti a v konečnom dôsledku k technickým riešeniam, ktoré spájajú profesionálne prevedenie strojov našimi konštruktérmi s dlhoročnými technologickými skúsenosťami našich zákazníkov.

Naši
klienti

phoenix_logo
keyence_logo
balluff_logo
sew_logo
yaskawa_logo
siemens_logo
bosch_logo
abb_logo
yaskawa_logo
siemens_logo

Fotogaléria

Naši dodávatelia

phoenix_logo
keyence_logo
balluff_logo
sew_logo
yaskawa_logo
siemens_logo
bosch_logo
abb_logo
yaskawa_logo
siemens_logo
homepage_map