Zariadenia podľa Vašich predstáv

Individuálny prístup ku každému zákazníkovi ...

riešenia a služby
jumbotron_img

Projektovanie (Vývoj zariadení a výrobných liniek)

Efektívny výskum a vývoj v oblasti nových mechanických súčastí, elektronických modulov a softvéru riadiacich systémov.

riešenia a služby
jumbotron_img

Výroba a montáž (...)

vytvárame najlepšie možné riešenia pomocou špičkových technológií v strojárstve s prioritou pre kvalitu a nepretržitú prevádzku s minimálnymi nákladmi na údržbu

riešenia a služby
jumbotron_img

Až k Vám ... (Inštalácia a oživenie stroja u zákazníka – uvedenie do prevádzky)

Funkčné zariadenie demontujeme a prepravíme až k Vám, kde sa postaráme o inštaláciu a spustenie.

riešenia a služby
jumbotron_img

Servis u zákazníka

Poskytujeme plnohodnotný servis od spustenia zariadení cez ladenie a optimalizáciu výrobných procesov až po vzdialenú podporu a dlhodobý servis

riešenia a služby
jumbotron_img

Konštrukcia a výroba
účelových strojov
a zariadení

Nosným programom firmy vývoj, konštrukcia a výroba účelových strojov a zariadení pre rôzne odvetvia priemyslu a tiež pohonová technika s orientáciou na striedavé pohony a servopohony.

Úzke prepojenie týchto dvoch oblastí umožňuje vytvárať originálne stroje, zariadenia a linky podľa požiadaviek zákazníka pre široký aplikačný okruh v strojárenskom, potravinárskom a plastikárskom priemysle ako i v odvetviach výroby izolačných materiálov.

maschine_construction
maschine_construction
maschine_construction

Naše služby

Projektovanie zariadení a kompletných výrobných liniek

Výroba a montáž zariadení a zákazková výroba dielov

Transport a Inštalácia u zákazníka

Spustenie, ladenie a servis zariadenia u zákazníka

Zariadenie na kľúč – zahŕňa všetky predošlé položky

Naše riešenia a aplikácie

Formátovanie
minerálnej vlny

Dopravné
systémy

Potravinársky
priemysel

Automotive
priemysel

Špeciálne
stroje

„Prečo Proxy?“

Proxy neznamená len vysoko-kvalitné stroje a výrobné linky, ale aj najkomplexnejšie vysokokvalitné služby, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť. V styku s našimi zákazníkmi preferujeme individuálny prístup s cieľom v maximálnej miere zohľadniť ich požiadavky.

[XXX]

rokov skúseností

[XXX]

krajín, kam dodávame

[XXX]

ukončených projektov

[XXX]

spokojných klientov

homepage_map