Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur

Nosným programom firmy vývoj, konštrukcia a výroba účelových strojov a zariadení pre rôzne odvetvia priemyslu a tiež pohonová technika s orientáciou na striedavé pohony a servopohony.

Úzke prepojenie týchto dvoch oblastí umožňuje vytvárať originálne stroje, zariadenia a linky podľa požiadaviek zákazníka pre široký aplikačný okruh v strojárenskom, potravinárskom a plastikárskom priemysle ako i v odvetviach výroby izolačných materiálov.

service1

Formátovanie minerálnej vlny

Kompletný sortiment výrobkov pokrývajúci celý proces studeného konca výroby od miesta, kde materiál opúšťa vytvrdzovaciu pec cez triedenie a stohovanie až po paletizáciu.

 • Pozdĺžne píly
 • Granulátory
 • Priečne píly
 • Hrúbkové píly
 • Lamelové píly
 • Stohovacie zariadenia
KONTAKT
service2

Dopravníkové systémy

Široká ponuka dopravníkov z našej produkcie:

 • Priame dopravníky
 • Uhlové dopravníky
 • Sklopné dopravníky
 • Križovatkové dopravníky
 • Atypické
KONTAKT
service3

Potravinársky priemysel

 • Dopravníky
 • Rezačky
 • Natieračky
 • Chladiace veže
 • Rôzne
KONTAKT
service1

Automotive priemysel

 • Pater-Nostrové regále
 • Pracovné stanice
 • Podávače
 • Rôzne
KONTAKT
service2

Špeciálne stroje

 • Manipulátory
 • Drviče
 • Pracovné stanice
 • Rôzne
KONTAKT

Fotogaléria z výroby

homepage_map